22 iunie , 2013

Ia moștenită

Autor: Liliana Diaconescu

„Ia ta e fermecată”,

Îmi şopti o spiriduşă,

Pe când mă făleam, gătită,

În oglinda de la uşă.

 

Și aceeaşi mică elfă

Îmi mai şopoti că ia

E lăsată moştenire

Dinspre străbunica Lia.

 

„’Mult ‘nainte, într-un sat,

Locuia o dalbă fată.

Nu era prea cu avere,

Dar frumoasă şi curată.

 

Râsul îi era şăgalnic

Lacrima era de rouă

Gândul – ciutura în care

Se-oglindeşte luna nouă.

 

Pe atunci mi se pornise

Scuturând din arbori poama

Ca să nimicească satul

O năpârcă, baba Zgoama.

 

Baba hâdă, cătrănită,

Prăpădea avutul, turma

‘Bolnăvea copii, neveste

Și stârnea pe loc furtuna.

 

Hârca cea întunecată

Pe când era de pețit

Se zvoneşte că fusese

Înşelată de iubit.

 

Și acum, cu gând netrebnic

Nimicea tot în cărare

Și stârpea om, vită, casă

Căutând de răzbunare.

 

Se-amăra văzând cu ochii

Lia, fata cea curată,

Luând seama cum avutul

Satului dispare-ndată.

 

Zâna florilor, cea blândă,

Îi şopti pe la chindie

Că, de vrea să scape satul,

Trebuie să țeas-o ie.

 

Și porni fata la treabă:

Puse pânza la-nălbit

Și-o împodobi cu grijă

Din nămiezi în asfințit.

 

Râuri negre, roş-albastre

Scăpărau pe-altița iei

Și se-ntrețeseau cu harul

De sub degetele Liei.

 

Fata, isprăvind cu bluza,

Îl înşeuă pe Bălan

Și fugi de dădu veste

Iubitului ei, Șoiman.

 

Și plecară în pădure

Trecând peste rugi de fragi

Ca să-i scape de năpastă

Pe cei ce-i țineau de dragi.

 

La-nceput, ivi o boare

Adiind miasme râncezi

Care le-ntețiră-ndată

Buturugi mult-vechi şi putrezi.

 

Și, ca vântul cel năpraznic,

Scuturându-şi straşnic coama,

Printre arborii cei mândri

Se-nfiripă baba Zgoama.

 

Șoiman, apucând de veste

Azvârli toporul jos

Și în față-i se înalță

Un pom falnic, rămuros.

 

Baba mult-prea-năzdrăvană

Printre crengi îmi şerpuieşte

Și, cu şuier de cutremur

Spre cei doi se năpusteşte.

 

Voinicul mi se-ncordează

Slobozind din arc sageată.

Unde-ajunge, se porneşte

Ploaie deasă şi curată.

 

Baba nici atunci nu piere

Și se-arată în cătare

Avântându-se-nspre tineri

Cu mai multă-nverşunare.

 

Atunci, fata-ntr-o clipită

Înspre babă zvârle ia

Și pe loc, ca prin minune,

Mi se potoli urgia.

 

Unde gestul fetei, grabnic

Nimici hârca sub ie

Porni să şoptească molcom

Un izvor cu apă vie.

 

Satul înflori pe dată,

Oamenii se-nzdrăveniră

Și, cu mare-alai de nuntă,

Lăutarii se porniră.

 

Șoiman se-nsoți cu Lia

Iar la loc de cinste-n casă

Fuse aşezată ia,

Cea purtată de mireasă.

 

Iar izvorul ce străbate

Printre rugi de negre mure

Potoleşte şi-astăzi setea

Drumeților prin pădure.”

 

Astfel se țesu povestea

Cea cu mult-alese fire,

Ca şi ia prea-măiastră

Ce-o primii de moştenire.

Comentarii facebook:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *